Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


Chính sách bảo mật thông tin
Mục đích và phạm vi thu thập 
Công viên Thiên Đường Bảo Sơn cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi bạn đặt vé tại website bán vé chính thức của Công viên, các thông tin thu thập bao gồm:

Phạm vi sử dụng thông tin
- Hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới tại Công viên nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.
 
Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, Công viên chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về mail: info@baosonparadise.vn


Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
- Nhân viên của công ty 
- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Cơ quan chức năng có thẩm quyền
 
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: 
 
 
Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Công viên không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua vé gửi về hộp mail của chúng tôi: info@baosonparadise.vn
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email hoặc hotline 1900 066 808 để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
Tại kênh đặt vé Công viên Thiên Đường Bảo Sơn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Công viên cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác. 
Công viên Thiên Đường Bảo Sơn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu
 Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của khi đặt vé hay và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0985355861 và 0989059495 (Giờ hành chính) hoặc email: info@baosonparadise.vn