Thời gian hoạt động

☀️ Các ngày trong tuần: 8h00 - 17h00
☀️ Cuối tuần và các ngày lễ: 8h00 - 18h00
(Thời gian đóng cửa có thể dao động tùy thuộc lượng khách và tùy từng chương trình)