Toggle navigation

Dịch vụ vui chơi

CÁC TRÒ CHƠI TRỌN GÓI (áp dụng các ngày bán vé trọn gói)

GIÁ VÉ THÁNG 7.2019 (Từ ngày 1/7 - 31/7/2019)

Bảng giá vé sau 16h (Áp dụng tháng 7) 2019

Thời gian đóng cửa các trò chơi Tháng 7/2019

Lịch biểu diễn nghệ thuật tháng 7/2019