Toggle navigation

Dịch vụ vui chơi

THÔNG BÁO 24.3 MỞ CỬA SAU 13H30

GIÁ VÉ THÁNG 3

GIÁ VÉ TRÒ CHƠI - NGÀY THƯỜNG

CÁC TRÒ CHƠI TRỌN GÓI (áp dụng các ngày bán vé trọn gói)

CÁC NGÀY BÁN VÉ TRỌN GÓI THÁNG 4

GIÁ VÉ THÁNG 4.2019