Toggle navigation

Dịch vụ vui chơi

GIÁ VÉ THÁNG 9.2019 (Từ ngày 3/9 - 30/9/2019)

Bảng giá vé trò chơi lẻ

Danh sách trò chơi trọn gói (Áp dụng các ngày bán vé trọn gói)

Timeline biểu diễn các chương trình nghệ thuật