Các chương trình nghệ thuật

Thời gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật
☀️ Các ngày trong tuần: 8h00 - 17h00
* Nhà biểu diễ Safari - Jungle Splash (Biểu diễn xiếc Hải cẩu & xiếc chó) : Sáng từ 09h45 -10h45 (30 phút) ; Chiều từ 14h30 đến 15h00(30 phút)
(Trừ thứ 02 hàng tuần không biểu diễn)
*Nhà Đình làng (khu lang nghề): Biểu diễn dân ca & nhạc cổ truyền Việt Nam
Sáng từ : 10h30 - 11h00 (30 phút) (Thừ thứ 03 hàng tuần không biểu diễn)
Chiều từ : 16h00 - 16h00 (30 phút) (Thừ thứ 03 hàng tuần không biểu diễn)
*Nhà Thủy đình (khu lang nghề): Biểu diễn rối nước
Sáng từ : 11h15 - 11h40 (30 phút) (Thừ thứ 02 hàng tuần không biểu diễn)
Chiều từ : 15h15 - 15h45 (30 phút) (Thừ thứ 02 hàng tuần không biểu diễn)
☀️ Nhà Cung đình(khu ẩm thực): Biểu diễn nghệ thuật
(Thời gian biểu diễn từ 12h15 -13h00 (Biểu diễn vào thứ 7 và chủ nhật khi lượng khách có 50 khách trở lên trong nhà hàng)


Thời gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật
(Không áp dụng vào các ngày công viên bán vé trọn gói)