Toggle navigation

Dịch vụ vui chơi

GIÁ VÉ LỄ HỘI FANTASY LIGHT FESTIVAL (Chính hội mùng 3,4,5 Tết Canh Tý)

GIÁ VÉ MÙNG 2,6,7 TẾT CANH TÝ + THÁNG 2/2020 (Từ ngày 01/02 - 29/02/2020)

DANH SÁCH GIÁ VÉ DỊP TẾT CANH TÝ + THÁNG 2/2020 (Từ 13/01 - 29/02/2020)

Timeline biểu diễn chương trình nghệ thuật tháng 2/2020

Bảng giá vé trò chơi lẻ

Timeline biểu diễn các chương trình nghệ thuật lễ hội Fantasy Light Festival

Danh sách trò chơi trọn gói (Áp dụng các ngày bán vé trọn gói)