Toggle navigation

Dịch vụ vui chơi

GIÁ VÉ THÁNG 11+12 (Từ ngày 1/11 - 29/12/2019)

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU KỶ YẾU HSSV

Bảng giá vé trò chơi lẻ

Danh sách trò chơi trọn gói (Áp dụng các ngày bán vé trọn gói)

Timeline biểu diễn các chương trình nghệ thuật