THÔNG BÁO CÔNG VIÊN TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 03/02/2020

Để hạn chế sự bùng phát của bệnh viêm phối cấp do virus Corona mới gây ra. Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ chỉ mở cửa phục vụ vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 15/02/2020


Để hạn chế sự bùng phát của bệnh viêm phối cấp do virus Corona mới gây ra. Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ chỉ mở cửa phục vụ vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 13/02/2020